Jaarverslag

Zevenwouden heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 359.000,-. De solvabiliteit op 31 december 2017 is vastgesteld op 176%. Hieronder vindt u ons volledige jaarverslag over het jaar 2016 alsmede het verslag inzake de solvabiliteit en financiële toestand.

Zevenwouden jaarstukken 2016

SFCR Zevenwouden 2016 

NB: in geval van verschillen of consistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.

popup