Regulering en gedragscode

Wij conformeren aan de Code Zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars. Download hieronder de Code Zelfregulering.

Code zelfregulering Verbond van Verzekeraars

Wij conformeren ons aan de Gedragscode Verzekeraars. Download hieronder de Gedragscode Verzekeraars.

Gedragscode verzekeraars

Moreel-ethische verklaring

Onze directie heeft de moreel-ethische verklaring ondertekend. Download hieronder de moreel-ethische verklaring.

Moreel-ethische verklaring

Fraudebeleid

Wij hebben een actief bestrijdingsbeleid op het gebied van fraude. Download hieronder ons Fraudebeleid.

Fraudebeleid

Governance Zevenwouden
Onderstaand document geeft een toelichting op de Governance van Zevenwouden.

Governance Zevenwouden

popup