Voorwaarden

Polisvoorwaarden

Zevenwouden kent een breed productassortiment met verschillende algemene en bijzondere voorwaarden. Via de onderstaande keuzes kunt u de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeringen bekijken.

Voorwaarden AnderLicht Keuzepakket
Particulier
Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01V
Algemene voorwaarden Particulier ZW-ALG-02
Woonhuis ZW-WH-01-V
Woonhuis ZW-WHS-02
Woonhuis Index ZW-WHS-INDEX-02
Inboedel ZW-IN-02-V
Inboedel ZW-INB-03
Inboedel index ZW-INB-INDEX-03
Doorlopende Reis en Annulering ZW-RA-02-V
Doorlopende Reis en Annulering ZW-DRA-03
Particuliere Aansprakelijkheid ZW-AV-01-V
Particuliere Aansprakelijkheid ZW-AVP-02
Ongevallen ZW-ON-01-V
Ongevallen ZW-ONG-02
Rechtsbijstand ZW-RB-01-V
Kostbaarheden ZW-KO-01-V

Verschillenlijsten particuliere voorwaarden
Verschillenlijst Algemene Voorwaarden
Verschillenlijst Woonhuis
Verschillenlijst Woonhuis Index
Verschillenlijst AVP
Verschillenlijst inboedel
Verschillenlijst Inboedel index

Bedrijfsmatig
Algemene voorwaarden Zakelijk Zevenwouden ZW-AZ-01-V
Bedrijfsgebouwen ZW-BG-01-V
Inventaris goederen ZW-IG-01-V
Bedrijfsschade ZW-BS-01-V
Extra Kosten ZW-EK-01-V
Reconstructie ZW-RK-01-V
Glas ZW-GL-01-V
Elektronica EL ZW-IG-EL-01-V
Muziekinstrumenten ZW-IG-M-01-V
Geld ZW-IG-G-01-V

Voorwaarden Kies&Sluit
P1W00_Woonhuis_Totaal_Kies&Sluit_2.0
P1R00_Rechtsbijstand_Kies&Sluit_2.0
P1P00_Algemene_voorwaarden_Kies&Sluit_2.0
P1I00_Inboedel_Totaal_Kies&Sluit_2.0
P1GL0_Glas_Kies&Sluit_2.0
P1G00_Gezinsongevallen_Kies_&_Sluit_2.0
P1D00_Doorlopende_Reis_Kies_&_Sluit_2.0
P1A00_Aansprakelijkheid_Kies_&_Sluit_2.0
Clausuleblad_E900_Terrorisme_dekking

Voorwaarden 7+ pakket
P0W00_Woonhuis_totaal
P0R15_Algemene_voorwaarden_Rechtsbijstand_particulier_01-10
P0R14_Rechtsbijstand_Zevenwouden_voor_iedereen
P0R13_Rechtsbijstand_Plus_Huurders
P0R12_Rechtsbijstand_Huurders
P0R11 Rechtsbijstand_Plus_Huiseigenaren
P0R10_Rechtsbijstand_Huiseigenaren
P0P00_Algemene_pakketvoorwaarden
P0I11_Inboedel_Extra_Uitgebreid
P0I10_Inboedel_Totaal
P0I03_Inboedel_Huurders_extra_uitgebreid
P0I02_Inboedel_Huurders_totaal
P0I02_Inboedel_Huurders_totaal(1)
P0I01_Inboedel_Huiseigenaren_extra_uitgebreid
P0I01_Inboedel_Huiseigenaren_extra_uitgebreid(1)
P0I00_Inboedel_Huiseigenaren_totaal
P0G00_Gezinsongevallen
P0D10_Doorlopende_reisverzekering
P0A00_Aansprakelijkheid Clausuleblad_E900_Terrorisme_dekking
P0W01_Woonhuis_extra_uitgebreid

Voorwaarden 7flex pakket en overige verzekeringen
Clausuleblad_E900_Terrorisme_dekking
E1020_Totaal_Inboedel
E1019_Extra_Uitgebreide_Inboedel
E1018_Uitgebreide_Inboedel
E1016_Brand_Agrarische_Bedrijven E1015_Brandverzekering
E1013_Kostbaarheden
E1011_Aansprakelijkheid
E1031_Voorwaarden_Inkomsten
E1027_Glasverzekering
E1025_Extra_Uitgebreide_Gebouwenverzekering
E1023_Totaal_Woonhuis
E1024_Uitgebreide_Gebouwenverzekering
E1022_Extra_uitgebreide_Woonhuis
E1021_Uitgebreide_Woonhuisverzekering Clausuleblad_
E900_Terrorisme_dekking(1)

E2310_Pluspakket_voor_gezinsrechtsbijstand
E2300_Gezinsrechtsbijstandverzekering
E1138_Doorlopende_reis
E1036_Technische_Verzekering_Agrarische_Bedrijven
E1037_Gezinsongevallenverzekering
E1035_Computerverzekering_Bedrijven_en_Instellingen
E1034_Stacaravanverzekering
E1033_Bedrijfsschadeverzekering_voor_Handel_en_Industrie_
E1032_Bedrijfsschade_dienstverlenende_bedrijven
E1030_Uitgebreide_Verzekering_voor_Goederen_en_Inventaris

 

Contracttermijnen en contractverlenging

Zevenwouden conformeert zich aan de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging van het Verbond van Verzekeraars. In de Gedragscode wordt geformuleerd hoe omgegaan moet worden met contracttermijnen van verzekeringen.

De contracttermijn die Zevenwouden voert, kan per product afwijken. Deze contracttermijn (looptijd) van uw verzekeringsovereenkomst staat weergegeven op uw polis.

Verzekeringsovereenkomsten kennen standaard een contracttermijn (looptijd) van 1 jaar. Wanneer dat jaar voorbij is, wordt een verzekering per dag opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Een afwijkende contracttermijn komt vooral voor bij zakelijke of particuliere verzekeringen waar de langere contracttermijn expliciet is afgesproken. De Gedragscode Geïnformeerde Verlenging van het Verbond van Verzekeraars voor particuliere en zakelijke verzekeringscontracten staat in een brochure beschreven. Via de volgende links kunt u deze brochures bereiken:

Gedragscode geinformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen

Gedragscode geinformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen

popup