Volmachten

Zevenwouden Verzekeringen biedt haar producten en diensten uitsluitend aan via tussenpersonen en gevolmachtigden.

Anders dan een tussenpersoon voert een gevolmachtigde voor onze rekening en verantwoording het verzekeringsbedrijf uit. Een gevolmachtigde mag zelfstandig verzekeringen accepteren, polissen afgeven en schade behandelen c.q. uitbetalen binnen de kaders die met de gevolmachtigde zijn afgesproken. Zevenwouden Verzekeringen treedt uitsluitend op als risicodrager.

Omdat wij veel waarde hechten aan het klantenbelang en de kwaliteit van de uitvoering van het verzekeringsbedrijf hebben wij ons aanstellingsbeleid hierop geënt. Mocht op enig moment een gevolmachtigde niet meer of onvoldoende aan de door ons gestelde criteria voldoen, zullen wij de volmacht per direct beëindigen.

Voor meer informatie over onze gevolmachtigden verwijzen wij u naar onderstaande overzicht en bijbehorende websites.

Onze gevolmachtigden per 01-01-2017 zijn (in alfabetische volgorde):

Heinenoord Assuradeuren B.V. www.Heinenoord.nl
Brandsma Assuradeuren Oldeberkoop BV www.brandsma-assuradeuren.nl
CDS Verzekeringen www.cdsverzekeringen.nl
Laponder Assuradeuren B.V. www.laponder.nl
Nedasco www.nedasco.nl
Noorderlinge www.noorderlinge.nl
Intermont Assuradeuren b.v. www.intermontassuradeuren.nl
UW Assuradeuren www.uwassuradeuren.nl
VSP Volmachten BV www.vspbv.nl
Weitenberg Assuradeuren b.v. www.weitenberg.nl

 

 

 

 

 

popup