zevenwouden
Home » Contracttermijn en -verlenging

Contracttermijn en -verlenging


Zevenwouden conformeert zich aan de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging van het Verbond van Verzekeraars. In de Gedragscode wordt geformuleerd hoe omgegaan moet worden met contracttermijnen van verzekeringen.

De contracttermijn die Zevenwouden voert, kan per product afwijken. Deze contracttermijn (looptijd) van uw verzekeringsovereenkomst staat weergegeven op uw polis.

Verzekeringsovereenkomsten kennen standaard een contracttermijn (looptijd) van 1 jaar. Wanneer dat jaar voorbij is, wordt een verzekering per dag opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Een afwijkende contracttermijn komt vooral voor bij zakelijke of particuliere verzekeringen waar de langere contracttermijn expliciet is afgesproken. De Gedragscode Geïnformeerde Verlenging van het Verbond van Verzekeraars voor particuliere en zakelijke verzekeringscontracten staat in een brochure beschreven. Via de volgende link kunt u deze brochure bereiken:

Gedragscode-geïnformeerde-verlenging 2020

 

Daarom kiest u voor Zevenwouden
  • Sinds 1850
  • De onderlinge verzekeraar
  • Brandspecialist
  • Gevolmachtigden