Zevenwouden

Regulering en gedragscode

Wij conformeren ons aan de Code Zelfregulering en aan de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.

Regulering en gedragscode

Download hieronder de Code Zelfregulering.
Codewijzer-zelfregulering-juni-2019

Download hieronder de Gedragscode Verzekeraars
gedragscode-verzekeraars-2018

Fraudebeleid

Wij hebben een actief bestrijdingsbeleid op het gebied van fraude. Download hieronder ons Fraudebeleid.
Fraudebeleid Zevenwouden 2019

Governance Zevenwouden

In 2011 hebben verzekeraars afgesproken om via de website uitleg te geven over een groot aantal in onderling overleg opgestelde regels op het gebied van corporate governance (Governance Principes). Hoewel deze afspraak op 1 januari 2016 is komen te vervallen – omdat de betreffende regels inmiddels zijn omgezet in wetgeving – maakt Zevenwouden voorlopig nog gebruik van het model van de Governance Principes. U kunt de meest recente verklaring hieronder downloaden.
Governance-Zevenwouden

  • Samenwerking met gevolmachtigden
  • Persoonlijk
  • Advies op maat
  • Gebruiksvriendelijke website