zevenwouden
Home » Over ons » Raad van Afgevaardigden

Raad van Afgevaardigden

Onze missie

Zevenwouden is, vanuit de Friese mentaliteit, een aanbieder van gekwalificeerde en gespecialiseerde schadeverzekeringen. Zij richt zich uitsluitend via volmachten op het middelgrote en kleine intermediair op basis van partnership en persoonlijk contact waarbij uitstekende service en een goede performance de basis van onze dienstverlening zijn.

Wie zijn wij

Zevenwouden is een onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid en heeft als doel om met de leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten. Een onderlinge waarborgmaatschappij heeft geen aandeelhouders. Uitsluitend leden!

Lidmaatschap

Een ieder die als verzekeringnemer – al dan niet door of via een tussenpersoon en/of gevolmachtigd agent van Zevenwouden – met Zevenwouden een overeenkomst van verzekering heeft gesloten, is bij het afsluiten van rechtswege lid.

Met haar leden richt Zevenwouden zich op een nog betere uitoefening van haar verzekeringsactiviteiten in een duurzame maatschappij dat onderhevig is aan invloeden van buitenaf.

Vergadering van Afgevaardigden

Zevenwouden heeft een algemene ledenvergadering in de vorm van een Vergadering van Afgevaardigden, bestaande uit minimaal zeven en maximaal vijftien Afgevaardigden. De Afgevaardigden worden door en uit de leden gekozen en zijn daarom een vertegenwoordiging van de leden. Periodiek is hiervoor een verkiezing om als Afgevaardigde te kunnen toetreden tot de Vergadering van Afgevaardigden.

De Vergadering van Afgevaardigden komt minstens eenmaal per jaar samen. Tijdens deze vergadering wordt de jaarrekening van Zevenwouden vastgesteld. Bovendien heeft de Vergadering van Afgevaardigden de bevoegdheid tot goedkeuring voor de (her)benoemingen van de leden van de Raad van Commissarissen en bestuursleden. Tijdens bijeenkomsten worden de leden van de Vergadering van Afgevaardigden ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, de visie, focus en ambities van Zevenwouden.

Kandidaatstelling Afgevaardigde

Heeft u belangstelling en wilt u zich kandidaat stellen om als Afgevaardigde van Zevenwouden benoemd te worden, dan kunt u uw interesse en motivatie mailen naar  info@zevenwouden.nl.

Afmelden

Niet iedereen stelt een automatisch lidmaatschap op prijs. Uitschrijven kan eenvoudig via info@zevenwouden.nl. Het beëindigen van uw lidmaatschap van de onderlinge waarborgmaatschappij heeft uiteraard geen gevolgen voor uw lopende verzekeringen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Aarzel niet om via info@zevenwouden.nl contact met ons op te nemen. Wij zien uw belangstelling graag tegemoet.

 

Daarom kiest u voor Zevenwouden
  • Sinds 1850
  • De onderlinge verzekeraar
  • Brandspecialist
  • Gevolmachtigden