zevenwouden
Home » Nieuws » Premieaanpassing 2023

Premieaanpassing 2023

20 feb 2023

Het is u bekend dat de inflatie hoog is en dat de bouwkosten en andere kosten in het afgelopen jaar fors zijn toegenomen. Wij passen daarom onze brandpremies aan met de index. Voor de woonhuisverzekering gebruiken wij standaard de Troostwijk index. Voor de inboedelverzekering hanteren wij de index van het Verbond van Verzekeraars.

De premie voor de inboedel-, woonhuis- en bijgebouwenverzekering binnen het Uit & Thuis pakket berekenen wij aan de hand van een premiemodel. Afhankelijk van omstandigheden passen wij de premie aan door een aanpassing in de premiefactoren of door een actualisatie van de herbouwwaarde/inboedelwaarde.

Ook voor de aansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandsverzekering voeren wij een premie-aanpassing door.

Voor meer informatie over premie-aanpassing en indexatie verwijzen wij naar de brief die u hierover van ons heeft ontvangen. Alle informatie vindt u ook op onze website in het kennisportaal/productnieuws.

Daarom kiest u voor Zevenwouden
  • Sinds 1850
  • De onderlinge verzekeraar
  • Brandspecialist
  • Gevolmachtigden