zevenwouden
Home » Nieuws » Wijziging Raad van Commissarissen

Wijziging Raad van Commissarissen

18 apr 2023

Per 1 september 2023 vindt er een wijziging plaats in de RvC van Zevenwouden. Per die datum treden de huidige commissarissen Chris Mulder en Wybe Sierksma af conform het rooster van aftreden.

Vanwege de groei van Zevenwouden en de daarmee samenhangende toename van het aantal dossiers hebben wij besloten om het aantal commissarissen uit te breiden naar 5. Naast de 2 huidige commissarissen Ineke Woldringh en Arjan Kremer wordt de RvC uitgebreid met de volgende personen:

  1.  Geesje Duursma-Dijkstra, voorzitter RvC, lid Remun ratiecommissie
  2.  Klaas de Boer, lid RvC en voorzitter Auditcommissie
  3.  Edwin van Hoorn, lid RvC

Wij wensen Geesje, Klaas en Edwin alvast veel plezier toe in hun nieuwe rol en zijn ervan overtuigd dat de prettige samenwerking tussen directie en RvC gecontinueerd wordt.

Daarom kiest u voor Zevenwouden
  • Sinds 1850
  • De onderlinge verzekeraar
  • Brandspecialist
  • Gevolmachtigden