zevenwouden
Home » Nieuws » Informatie systeemwijzigingen

Informatie systeemwijzigingen

25 apr 2024

Op maandag 22 januari jl. heeft Zevenwouden een aantal systeemaanpassingen doorgevoerd in de productieomgeving voor de woonhuis- en inboedelverzekeringen evenals de bijgebouwenverzekering. Helaas bleek een aantal oude verstoringen na deze aanpassingen opnieuw naar voren te komen. Ook bleek een aantal nieuw ingevoerde controles op verplichte velden productieverstoringen op te leveren. Dit gold met name voor gevolmachtigden die momenteel de conversie naar Uit & Thuis onderhanden hebben, maar ook bij enkele andere gevolmachtigden heeft dit geresulteerd in uitval bij de prolongatie. Onze welgemeende excuses hiervoor, dit had beslist anders gemoeten.

De volgende zaken hebben wij hieruit geconcludeerd:

 • Bij een volgende update informeren wij u als gevolmachtigde vooraf over systeemaanpassingen en hoe daar mee om te gaan om de kans op productieverstoringen te voorkomen
 • Systeemaanpassingen met mogelijke impact op de backoffice systemen van gevolmachtigden worden in een nieuwe GIM-koppeling opgeleverd, zodat u als gevolmachtigde de tijd heeft om waar nodig uw backoffice systeem aan te passen

Inhoud systeemaanpassing
De op 22 januari doorgevoerde systeemaanpassing heeft een aantal velden, die vanuit de handleiding al verplicht waren, naar een verplicht gevuld invoerveld voor de rekenbox omgezet. Het gaat hierbij onder meer om de volgende velden:

 • Type woonhuis
 • Bouwjaar
 • Nieuwbouw (bij inboedel)
 • In het kader van de conversie het advies om deze standaard op Nee te zetten
 • Een aantal verplichte velden bij de bouwaard dak riet, zoals rookkanaal, soort verwarming, aanwezigheid zonnepanelen, onderhoudscontract en ouderdom rieten dak (laatste beide alleen bij traditioneel riet). Deze velden moeten leeg zijn bij bouwaard dak Hard
 • Asbest aanwezig, oppervlakte van asbest aangeven indien aanwezig
 • Bestemming (default particuliere bewoning)
 • Permanente bewoning (default ja)
 • Boerderij of woonboerderij bij een vrijstaande woning. Dit omdat Infofolio de herbouwwaarde bij deze type woningen vaak niet goed berekent en beoordeling noodzakelijk is. In het kader van de conversie het advies om deze standaard op Nee te zetten, ervan uitgaande dat de echte woonboerderijen bekend zijn en als zodanig ingevoerd kunnen worden
 • Bijgebouw: vaststelling herbouwwaarde (moet gevuld zijn met E, M of V)

Een aantal van u is gestart met de conversie naar Uit & Thuis of start daar zeer binnenkort mee. Hierbij zijn de volgende zaken van belang met het oog op bovenvermelde systeemaanpassing:

 • Voor enkele verplichte velden in het nieuwe Uit & Thuis product die vanuit het oude ALKP product niet gevuld zijn kunnen wij u ondersteunen door uw bestanden uit ANVA, DIAS of CCS te verrijken op basis van Infofolio
 • Afhankelijk van de aanwezige informatie in uw backoffice systeem kunnen een aantal velden met een defaultwaarde worden gevuld voor conversieposten. Hiervoor kunt u contact opnemen met Fokke Douma. Enkele veel voorkomende velden zijn al in deze mailing benoemd.

Mocht u vragen hebben over de systeemaanpassingen of de wijze waarop daar bij de conversie mee omgegaan kan worden horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Fokke Douma of Afke Weerstra.

Daarom kiest u voor Zevenwouden
 • Sinds 1850
 • De onderlinge verzekeraar
 • Brandspecialist
 • Gevolmachtigden