zevenwouden
Home » Nieuws » Preventietips houtstoken

Preventietips houtstoken

16 feb 2023

De hoge gasprijs zet veel consumenten aan het denken. Hoe kan ik de energierekening verlagen? Veel mensen zien het stoken van hout als een goedkoper alternatief.

Top 3-brandoorzaak
Het stoken van een haard of een kachel hoort al jaren tot de top 3 van meest voorkomende brandoorzaken. Het risico van het stoken van hout wordt nogal eens over het hoofd gezien.
Met name mensen die niet regelmatig hun haard gebruiken, denken niet automatisch aan het nut en de noodzaak van een schoon rookkanaal. Laat staan de wijze waarop hun houtkeuze en stookmethode van invloed zijn op het schoon houden ervan. Voor onervaren stokers is het daarom belangrijk dat ze zich goed verdiepen in het veilig gebruik van hun haard of kachel, voordat ze het vuur aanmaken.

Preventietips! De risico’s van hout stoken.
Om brand zoveel mogelijk te voorkomen, is het van belang dat u de schoorsteen regelmatig laat vegen. Zeker als men de kachel regelmatig gebruikt, dient dit minimaal eenmaal per jaar gedaan te worden. Tijdens het stoken ontstaat namelijk  een aangekoekte laag onverbrande deeltjes aan de binnenwand van de schoorsteen. Een schoorsteenveger schraapt met een stalen borstel de wand van de schoorsteen schoon. Ook worden droge blaadjes, takjes en andere naar binnen gewaaide brandbare stoffen dan meegenomen.
Naast het regelmatig laten vegen van de schoorsteen zijn er andere praktisch tips die helpen om brand te voorkomen:

 • Gebruik droog hout van goede kwaliteit. De beste soorten zijn: berkenhout (extra schoon, veel warmte), Essenhout (brandt traag), Eikenhout (brandt traag, weinig rookontwikkeling).
 • Gebruik geen behandeld, geverfd of gelakt hout. Hierdoor ontstaat meer aanslag in de houtkachel of houthaard en in het rookkanaal.
 • Gebruik aanmaakhoutjes bij het aansteken (nooit benzine of spiritus!).
 • Is er veel hittestraling op de wand achter de kachel/open haard, bescherm deze dan met brandwerende platen. Een goede oplossing is het aanbrengen van de brandwerende platen van het merk Promatect.
 • Het is altijd raadzaam om een brandblusser in huis te hebben. Voor een open haard raden wij een schuimbrandblusser aan van 6 liter. Deze is makkelijk te hanteren, zorgt voor weinig nevenschade en beperkt de kans op herontsteking.
 • Bij rieten kappen is een vonkenvanger verplicht. Dit is ook aan te raden bij daken van dakpannen of andere harde bedekking.
 • Zorg ervoor dat het rookgaskanaal zoveel mogelijk recht omhoog gaat waarbij eventuele knikken en bochten minder dan 30 graden zijn.
 • Voor nieuwe stokers geldt: laat het rookgaskanaal vooraf inspecteren door een specialist op dit gebied.

Hoe herken je een schoorsteenbrand?
Tijdens een schoorsteenbrand is er buitengewoon veel rookontwikkeling. Het is zelfs mogelijk dat de rook naar binnen slaat. Naast de aanwezigheid van grote hoeveelheden rook, herkent u de schoorsteenbrand ook aan een “loeiend en bulderend” geluid.
Een schoorsteenbrand ontstaat doordat de aanslag in de schoorsteen vlam vat. Die aanslag kan roet zijn, maar ook de zeer brandbare en teerachtige substantie creosoot. Nat of rot hout veroorzaakt creosoot in het rookkanaal.

Wat te doen bij een schoorsteenbrand?

 • Indien mogelijk, doof snel het vuur in de kachel of open haard met zand, zout of soda. Hiermee voorkom je rook in huis.
 • Sluit direct hierna de schoorsteen(smoor)klep.
 • Sluit direct de luchttoevoer van de kachel (bij de open haard de deurtjes).
 • Waarschuw direct de brandweer (bel 112).

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met uw adviseur.

Daarom kiest u voor Zevenwouden
 • Sinds 1850
 • De onderlinge verzekeraar
 • Brandspecialist
 • Gevolmachtigden